Dine rettar, val og moglegheiter

Som pasient har du mange rettar. Desse er i hovudsak regulert av Pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasientar og brukarar får lik tilgang på helse- og omsorgstenester. 

Fann du det du leita etter?