HELSENORGE

Kontakt oss

Sentralbord Sunnmøre: 70 10 50 00

Sentralbord Nordmøre og Romsdal: 71 12 00 00

Endre/avbestille time

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med den avdelinga du har time hos. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturert. 

Søk etter avdeling

Ålesund sjukehus

Postboks 1600
6026 Ålesund

Besøksadresse: Åsehaugen 5

Telefon: 70 10 50 00
Telefaks: 70 10 53 18

Molde sjukehus

Parkvegen 84
6412 Molde

Besøksadresse: Parkvn. 84

Telefon: 71 12 00 00
Telefaks: 71 12 00 35

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund

Besøksadresse: Herman Døhlens vei 1

Telefon: 71 12 00 00
Telefaks: 71 12 11 11

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1
Pb. 113
6101 Volda

Besøksadresse: Kløvertunvegen 1

Telefon: 70 05 82 00
Telefaks: 70 07 81 16

Klage og erstatning

Du har rett til å klage til helseføretaket og Fylkesmannen dersom du meiner at du ikkje har fått oppfylt dine rettar som pasient, eller at du ikkje har motteke dei helse- eller omsorgstenestane du har krav på. Lova skal sikre at alle har tilgang på nødvendige helsetenester, og at desse er av forsvarleg kvalitet. 

Meir informasjon og skjema for å sende inn ein klage finn du her

Kursinvit​​​asjonar

Kursinvitasjonar kan du sende til vårt felles postmottak postmottak@helse-mr.no​
Helse Møre og Romsdal deler kursinvitasjonar frå eksterne vidare på vår intranettside for tilsette. 


EHF-faktura

Vi ønsker elektroniske faktura (EHF-faktura) frå alle våre leverandørar.

Vi ber om at faktura blir merka med namn på bestillar/rekvirent, i tillegg til kva klinikk/avdeling/seksjon fakturaen gjeld.

Informasjon om EHF-faktura (helse-midt.no)


 

Fakturaadresse for Helse Møre og Romsdal

Vi ønsker helst elektronisk faktura (EHF-faktura) frå alle våre leverandørar.

Vi ber om at faktura blir merka med namn til bestiller/rekvirent, i tillegg til kva klinikk/avdeling/eining fakturaen gjeld.

Helse Møre og Romsdal sitt organisasjonsnummer: 997 005 562

fakturamottak.fakturamottak@helse-mr.no

Helse Møre og Romsdal HF
Fakturamottak
Postboks 2620
6405 Molde


 

For leveranser av pasientreisetenester er fakturaadressa: 

Helse Møre og Romsdal HF
Pasientreiser i Møre og Romsdal
6026 ÅLESUND

Postmottak

E-post

postmottak@helse-mr.no. Personopplysingar må ikkje sendast via e-post.

Postadresse

Helse Møre og Romsdal, Postboks 1600, 6026 Ålesund

Fann du det du leita etter?