HELSENORGE

DPS døgnseksjon Volda

Volda DPS døgnseksjon er eit av 4 distriktspsykiatriske senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Døgnseksjonen har 12 sengeplassar, der to er brukarstyrte og ei vert disponert av Akutt heimebehandlingsteam. Vi gir tilbod om tverrfagleg utgreiing og behandling til pasientar over 18 år med psykiske lidingar. Vi legg stor vekt på samarbeid med pasient, pårørande og kommunale instansar. Opptaksområdet er Søre Sunnmøre. 

Fann du det du leita etter?