DPS døgnseksjon Volda

Vi gir tverrfagleg utgreiing- og behandlingstilbod til pasientar over 18 år med psykiske lidingar. Sengeposten er delt i to tverrfaglege team og har 19 plassar til saman. Opptaksområda våre er kommunane Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta.

Les meir om DPS døgnseksjon Volda

DPS døgnseksjon Volda

Psykiatriske sjukepleiarar, sosionom, psykiatriske hjelpepleiarar, aktivitør, ergoterapeut, fysioterapeut, musikkterapeut, psykolog og psykiater er tilsett ved døgnseksjonen.

Opphaldstypar

 • Døgnseksjonen gir tilbod om vurderings-/observasjonsopphald når pasient eller diagnose ikkje er kjent frå tidlegare.
 • Andre typer opphald kan vere stabiliseringsopphald, medikamentvurdering-/nedtrapping, motivering-/ aktivitetsopphald og  rehabiliteringsopphald.
 • Utgreiing skjer gjennom samtale, ved deltaking i individuelle- og fellesaktivitetar, og ved bruk av kartleggingsverktøy etter individuell vurdering.

Ulike typar behandling

 • Miljøterapi
 • Samtalar
 • Ulike former for aktivitetstilbod individuelt og i gruppe
 • Turar
 • Tilbod om ECT (elektrosjokk-behandling)
 • Vurdering av medikament

Dersom det er behov og ein finn det tenleg kan vi gi hjelp til vurdering av bustad, arbeid, evt. anna aktivitet, økonomi  og evt.andre støttetiltak. Døgnavdelinga legg stor vekt på samarbeid med pasient, pårørande og kommunale instansar i samband med behandlinga. Ved nokre tilfelle gir døgnavdelinga tilbod i etterkant av opphald, i form av heimebesøk eller aktivitetstilbod i institusjonen 

Tilvising

Det skal nyttast ordinær søknad ved tilvising. 

Akutt hjelp/krisetilbod

Vi tilbyr kriseseng etter nærare avtale for pasientar som tidlegare har vore innlagt i sengeposten. Ved behov for akuttinnlegging i vaksenpsykiatrisk avdeling kan sjukehuset i Ålesund kontaktast.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

 

Sengeposten er lokalisert i sjukehusbygninga. Inngangen er på vestsida av bygget, rett inn frå parkeringsplassen. Du finn oss i 1. etasje.
Telefon
70 05 86 60 . Forløpskoordinator pakkeforløp 70 05 85 60
E-post
Postadresse

DPS Volda døgnseksjon

Helse Møre og Romsdal HF, Volda sjukehus, Boks 113, 6101 Volda

Volda sjukehus
Besøksadresse
Kløvertunvegen 1(Kart)
Telefon
70 05 82 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Volda sjukehus

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og ​mellom kl 16-18 i helger ​. Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Parkering

Ved Volda sjukehus finn du dei fleste parkeringsplassane på oppsida (nordsida) av sjukehuset. I tillegg er det noko parkeringsareal mellom DPS-et og hovudbygget. Det er kostnadsfritt å parkere ved sjukehuset. HC-parkering ved hovudinngangen, akuttmottaket, DPS og BUP. Det er moglegheit for av- og påstiging rett utanfor hovudinngangen.


 

Pasienttelefon

På avdelingane er det telefonar ved alle sengene. Det er også telefonautomatar i alle etasjar.

 

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

08.00–16.30

Spisestader

​Kantina i underetasjen er open for pasientar, pårørande og tilsette. Vi har middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00 i tillegg til litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
 • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Fann du det du leita etter?