HELSENORGE

Intensiv Molde

Vi tar i mot akutt- og kritisk sjuke pasientar med svikt i eitt eller fleire organsystem. Dette er ei felles intensivavdeling for alle fagområda i sjukehuset. Ålesund sjukehus har fylkesdekkande funksjon for barn.  

Fann du det du leita etter?