Hjarterehabiliteringa ved Ålesund sjukehus

Alle som har hatt hjarteinfarkt, er behandla med utblokking av kransearteriar eller har operert kranseårar ved bypass-operasjon, kan få tilbod om hjarterehabilitering.

Innleiing

Hjarterehabiliteringa er lokalisert ved Ålesund sjukehus og inneheld trening og undervisning, samt medisinsk oppfølging individuelt og i grupper.

Trening er ein viktig del av rehabiliteringa og vil gå føre seg ein til to gonger i veka i 8 veker. Hjarterehabiliteringa vil rettleie, informere og gi deg råd, samtidig som du sjølv tek aktivt del i di eiga rehabilitering. Gjennom undervisning og individuell oppfølging vil ein få kunnskap og innsikt rundt eigen sjukdom, og dette vil verke positivt inn på korleis ein meistrar sjukdomen, samt føre til auka tryggleik.

Mål med hjarterehabiliteringa

Hjarterehabilitering har som mål å gjere deg trygg. Dette gjennom auka kunnskap om hjartesjukdommen, og ved å gje deg erfaring med kva hjartetrening er, slik at du etter hjarterehabiliteringa kan fortsette liknande trening. Kunnskapen du tileignar deg vil gjere deg bevisst på kva du vidare må passe på for å førebygge ny hending.

Tilvising og vurdering

For å delta på hjartetreningsgruppe må du ha tilvising frå lege.

Før

Etter utblokking eller hjarteinfarkt kan du vanlegvis starte trening ei veke etter utskriving. Om du er hjarteoperert kan du starte i treningsgruppa fire til seks veker etter operasjonen. 

Mange blir tilvist til trening direkte frå sengepostane før utskriving. Om du ikkje har blitt tilvist etter sjukehusopphaldet, kan fastlegen din tilvise deg.

Det er inga øvre aldersgrense , men du bør ha eit visst fysisk funksjonsnivå for å delta. Du må samtidig vere motivert for trening. Du må kunne gå utan hjelpemiddel og klare å gå ein tur på 30-45 minutt på flat veg.

Når vi har motteke tilvisinga di, vil du bli kontakta av oss for å avtale starttid.

Under

Hjarterehabiliteringa tilbyr forskjellige forløp. Kva slags forløp du får tilbod om blir bestemt ut ifrå tilvisinga.

Forløp 1 og 2

 • 2 treningar pr. veke i 8 veker, per pulsregistrering og treningsvegleiing. Kvar trening varer i ca. 75 minutt
 • Individuell kartlegging og oppfølging med sjukepleiar
 • Individuell kartlegging og oppfølging med fysioterapeut
 • Undervisning i gruppe
 • Hjartetest på tredemølle med EKG- og pulsregistrering i løpet av 1-2 veker
 • Samtale med lege etter hjartetest
 • Etter 8 veker trening er det 4 veker eigentrening. Etter desse siste 4 vekene, får ein ein avsluttande samtale og hjartetest på tredemølle med EKG- og pulsregistrering. Det er valfritt om ein ynskjer å ta denne tredemølletesten
 • Forløp 1 og 2 er ulike ved at nokon startar heimetrening med avstandsoppfølging etter to veker, mens andre startar slik oppfølging først etter 6-8 veker

Forløp 3

 • Trening i gruppe ein gong i veka i 8 veker
 • Undervisning i gruppe
 • Individuell kartlegging og oppfølging med sjukepleiar
 • Individuell kartlegging og oppfølging med fysioterapeut

Ein betaler eigenandel på 351,- for å delta i heile rehabiliteringsperioden, uansett kva gruppe ein deltek i.

Hjarterehabilteringa består av ei tverrfagleg gruppe med sjukepleiar, fysioterapeut, hjartelege-, og klinisk ernæringsfysiolog.

Trening

Treninga blir leia av fysioterapeut med sjukepleiar til stades. Treninga blir tilpassa ditt kondisjonsnivå. Når du deltek første gongen, vil intensiteten bli tilpassa deg.

Trening på hjarterehabiliteringa skal kombinerast med eigentrening. Du får råd og rettleiing og lagar di trening slik du ønsker å trene. Trening skal vere motiverande og ha riktig intensitet, derfor er det viktig at du tek eigarskap i utforming av eigentreninga. På den måten blir det lettare å halde på gode vanar vidare.

Forløp 1 og 2

To treningar i veka. Ei gruppetrening og ei trening på tredemølle. Begge treningane er lagt opp etter intervallprinsippet 4x4. Det betyr 4 minutt med høg intensitet som ein gjentek 4 gongar. Etter intervalltreninga følgjer 15-20 minutt med styrketrening. Begge øktene varer i 75 minutt.

Forløp 3

Ei gruppetrening kvar veke med moderat intensitet med mål om at du blir litt andpusten og sliten. Treningsøkta varer i 75 minutt.

Ta med

 • Gode sko
 • Lette treningsklede
 • Drikkeflaske
 • Handduk

Undervisning

To måndagar i løpet av 8 veker er det undervisning med desse tema:

 • Kosthald
 • Fysisk aktivitet
 • Stressmeistring 
 • Medisinar
 • Hjartesjukdom
 • Fysisk og psykisk reaksjonar
 • Røykestopp 


Etter

Etter at du har delteke på hjarterehabiliteringa, bør du ha kome inn i eigne treningsvanar som du ønskjer å oppretthalde vidare.

Dersom du vil halde fram med liknande hjartetreningsgruppe som på sjukehuset, kan du få informasjon om kommunale og private treningsgrupper du kan delta i.

Kunnskapen og erfaringa du får på hjarterehabiliteringa skal gjere deg trykk på å belaste hjartet. Etablerte rutinar gjer at du vidare kan pleie hjartet i kvardagen, ved hjelp av gode livsstilsvanar.

Etter rehabilitering er det viktig med regelmessig kontroll og oppfølging av blodprøver og blodtrykk hos fastlege.

Kontaktinformasjon

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar, blodgivarar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

På grunn av koronapandemien er kantina for tida kun open for tilsette i Helse Møre og Romsdal.

Kantina finn du i 1. etasje.

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kiosk
I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?