Dialektisk adferdsterapi (DBT) - Volda

For mennesker med diagnose emosjonelt ustabil personlegdomsforstyrrelse

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising sendes elektronisk til DPS poliklinikken, Volda

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.


Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi å skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med emosjonelt ustabil personlegdomsforstyrrelse.

Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.


Innhald

DBT kombinerar læringsteori, kognitiv teori, dialektikk og mindfullness. 

Før oppstart gruppe vil ein ha individuelle samtalar for å kartlegge, få meir informasjon om DBT og finne ut om behandlinga er den rette for pasienten.

Sjølve DBT behandlinga varer i om lag 8 mnd. Behandlingsopplegget omfattar gruppebehandling 2 timar i veka, i tillegg til 1 time individual terapi kvar veke.Praktiske opplysningarRettar og eigenandelNyttige nettsiderFann du det du leita etter?