HELSENORGE

Dialektisk adferdsterapi (DBT) - Volda

For personar med emosjonell ustabil personligdomsforstyrring.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Dette er eit tilbod til pasientar som allereie går i poliklinikken.

Fastlegen din kan tilvise deg til poliklinikken.

Tilvising sendes elektronisk til DPS poliklinikk, Volda
 

Kvifor delta på behandlingstilbodet

Dialektisk atferdstearpi (DBT) er ei terapiform som fokuserar på å finne ein balanse mellom det å akseptere dei sterke og vanskelege kjenslene sine, og det å forandre seg.

DBT nyttar ein ofte dersom ein har alvorleg sjølvskadings-eller sjølvmordsproblematikk. 

Målet med terapien er at du skal klare å tenke klart i situasjonar der du kjenner deg overvelda, istadenfor å bruke uhensiktsmessige meistringsstrategiar. 

Innhald

Du vil lære mindfulness som vil hjelpe deg å akseptere og tolere kjensler ved å forholde deg til , og ein open og ein ikkje-dømmande måte. Vi vil også trene på å setje grenser, å regulere kjensler, sette navn på kjensler og takle stress.

DBT kombinerar læringsteori, kognitiv teori, dialektikk og mindfullness. 

 

Før-behandling: Før oppstart i gruppe vil du få individuelle samtalar for kartlegging, meir informasjon om DBT og for å finne ut om DBT er den rette behandlinga for deg no.

Dersom du får tilbod om vidare deltaking/du klarer å forplikte deg til behandlinga, vil du få tilbod om både individualterapi og gruppebehandling.

Individual terapi: vekentleg á 45 min
Ferdighetstreningsgruppe: vekentleg á 2 timer

Behandlinga varer om lag 8 månedar. Det er møteplikt.
Gruppa består av 4 – 6 deltakarar.


 

Praktiske opplysningar

Behandlaren din ved poliklinikken kan tilvise deg til DBT. Dersom du ikkje har ein behandlar, kan du bli tilvist til poliklinikken for å få ein vurdering om DBT-behandling kan vere noko for deg.

Rettar og eigenandel

Du betalar ein eigenandel/frikort som ved eit anna poliklinisk besøk.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

 
Fann du det du leita etter?