Helsenorge

Snorking og søvnapné

Ved søvnapné sluttar ein å puste når ein søv. Det er ikkje unormalt å puste litt uregelmessig under søvn, men er pustepausene langvarige (minst 10 sekund) og skjer hyppig (over 5 gangar per time) har dette helsemessige konsekvensar og blir derfor definert som sjukdom.