HELSENORGE

Snorking og søvnapné

Ved søvnapné sluttar ein å puste når ein søv. Det er ikkje unormalt å puste litt uregelmessig under søvn, men er pustepausene langvarige (minst 10 sekund) og skjer hyppig (over 5 gangar per time) har dette helsemessige konsekvensar og blir derfor definert som sjukdom dersom tilstanden gir nedsett søvnkvalitet eller søvingheit på dagtid. ved meir enn 15 pustestopp pr time vert diagnosen stilt uavhengig av symptom.