ReHab webinar

Vi har i flere år arrangert lokal rehabiliteringskonferanse i Møre og Romsdal. Da det er problematisk å samle større forsamlinger i disse pandemi tider, ønsker vi å lage et mindre webinar for faglig påfyll.

2 000 rammes av slag i Norge hvert år. Etter et hjerneslag må en sannsynlig få hjelp å få tilbake gamle ferdigheter, lære nye ting, og å lære å leve medfunksjonsnedsettelse.Denne prosessen kalles rehabilitering.
 

Målgrupper

Tilsatte fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjenesten, koordinerende enheter, høyskoler, PPT, voksenopplæring, NAV, brukerorganisasjoner, pårørende, Råd for funksjonshemmede, rehabiliterings tjenester og andre.
Vi har i flere år arrangert lokal rehabiliteringskonferanse i Møre og Romsdal. Da det er problematisk å samle større forsamlinger i disse pandemi tider, ønsker vi å lage et mindre webinar for faglig påfyll.
Webinar er en sammenslåing av web og seminar.

Påmelding

Meld deg på i læringsportalen. Bli med på skype med denne lenka: https://lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/anne.hollingen/NB6MNMZ8?sl=1
MERK: Kommunalt ansatte og andre  må bruke bank ID for å logge seg inn i læringsportalen. Det er viktig at du skriver inn den mail adressen du ønsker å få skype lenken til!

PROGRAM:

Kl. 13.00       Velkommen til webinar v/ Anne Hollingen, Koordinerende enhet i HF

Kl. 13.10       Asle Giske har brukererfaring og vil snakke om "Pasienten under og etter slaget". Han vil legge vekt på det å være slagrammet og rehabiliteringsapparatet . Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hva trenger vi?
5. min pause

Kl. 13.45      Tor Ivar Gjellesvik - spesialfysioterapeut, han fortsetter med å forelese om utholdenhetstrening etter hjerneslag. Han vil  formidle erfaringer fra et slagstudium. Et randomisert kontrollert multistudie
Pause 10 min.

Kl. 14.40   Anita Kjersheim KE i Sykkylven Kommune og Anne Hollingen KE i HF legger frem "Handlingsplan for individuell plan, koordinator og koordinerende enhet (KE) i Møre og Romsdal. Handlingsplanen har vært et samarbeidsprosjekt med kommunene og HF. Planen går ut i 2020, hva gjør vi nå?

Kl.15.10    Spørsmål

Les mer i Læringsportalen

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Velkommen-til-ReHab-webinar-.aspx  

Fann du det du leita etter?