HELSENORGE

Rehabilitering - konferanse

 

2 000 rammes av slag i Norge kvart år. Etter eit hjerneslag må ein sannsynlig få hjelp for å få tilbake gamle ferdigheter, lære nye ting samt lære å leve med funksjonsnedsetting. Denne prosessen kallast rehabilitering.

Det har i fleire år vore arrangert ei lokal rehabiliteringskonferanse i Møre og Romsdal og i pandemien var denne arrangert som eit webinar. Neste lokale konferanse vert mulig 2023/2024. 

I mellomtida arrangerast det fleire ulike nasjonale konferanser - for alle som er involverte og interesserte i rehabiliterings- og habiliteringsfeltet. Sjå lenker under informasjon og påmelding.
 

Målgrupper

Tilsette fagpersonar i kommunar og spesialisthelsetenesten, koordinerende einingar, høgskular og utdanningsinstitusjonar, PPT, voksenopplæring, NAV, brukarorganisasjonar, pårørande, råd for funksjonshemmede, rehabiliteringstenester og andre.

Informasjon og påmelding

Sjå lenke til dei ulike regionale og nasjonale konferansene innan rehabilitering i 2023:

Fann du det du leita etter?