Personvern

Helse Møre og Romsdal behandlar ei rekke personopplysingar om pasientar, tilsette og andre. I personvernerklæringa for Helse Møre og Romsdal skildrar vi i korte trekk korleis Helse Møre og Romsdal behandlar og beskyttar personopplysingar. I personvernerklæringa for helse-mr.no, kan du lese om personvernet på nettstaden vår.

Fann du det du leita etter?