HELSENORGE

Transfusjon av blodprodukt utanfor sjukehus

E-læringskurs for legar og sjukepleiarar utanfor offentleg sjukehus som er involverte i blodtransfusjonar.

Kurset gir kunnskap om dei viktigaste blodtypane, oversikt over ulike blodprodukt og korleis ein skal bruke desse.
Kurset skildrar også rutinar for bestilling, mottak og kontroll før ein blodtransfusjon. Tilslutt vil du lære kva reaksjonar som kan oppstå ved ein blodtransfusjon og korleis desse kan handterast.

Les prosedyre om Transfusjon av blodkomponentar utanfor sjukehus her.

Fann du det du leita etter?