HELSENORGE

Augeavdelinga Ålesund

Augeavdelinga greier ut og behandlar dei fleste augelidingar. Vi handterer problem som optikar, fastlegen eller den privatpraktiserande augelegen ikkje kan ta seg av.  Vi utfører planlagde konsultasjonar der nye pasientar vert vurderte, utgreidde og behandla medisinsk eller kirurgisk. I ettertid vil dei som treng det, bli følgde opp med kontroll. Det meste av vår behandling blir gjennomført poliklinisk.
Fann du det du leita etter?