HELSENORGE

Avdeling kvinner, barnemedisin og habilitering

Avdeling kvinner, barnemedisin og habilitering består av fem somatiske seksjonar innan barnemedisin, ein seksjon for habilitering, med lokale både i Ålesund og Kristiansund og føde, barsel og gynekologisk poliklinikk i Ålesund. 

Barnemedisin tilbyr undersøkingar, behandling og omsorg på nasjonalt nivå og samarbeider med St. Olav hospital og andre regionsjukehus, der enkelte pasientgrupper har behov for deler av si behandling.

Habiliteringstenesta gir tverrfagleg tilbod til barn og ungdom med nedsett funksjonsevne, som følge av medfødde eller tidleg erverva tilstandar, skadar i nervesystemet og bevegelsesapparatet.

Gynekologi dag- og døgnbehandling utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasientar med gynekologiske tilstandar. 

Fødslar før svangerskapsveke 35 og fødslar som krev utvida oppfølging og behandling i Møre og Romsdal, skjer ved Ålesund sjukehus.

Fann du det du leita etter?