HELSENORGE

Gynekologi dag- og døgnbehandling Ålesund

Vi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasientar med gynekologiske tilstandar. For enkelte pasientar kan det vere aktuelt å bli innlagt ved sjukehuset. Det er fem senger lokalisert i Kirurgisk sengepost 1 som tek imot pasientar til planlagt behandling eller ved behov for akutt hjelp.

Fann du det du leita etter?