HELSENORGE

Gynekologisk poliklinikk Ålesund

Velkommen til gynekologisk poliklinikk i Ålesund!

Ved poliklinikken får tilviste pasientar utgreiing, diagnostisering og behandling av  gynekologiske tilstandar. Ultralydundersøking i svangerskapsveke 17-20 er eit tilbod til alle gravide etter tilvising frå fastlege eller jordmor. For gravide med risikotilstandar kan det vere aktuelt med oppfølging i svangerskapet ved poliklinikken. 

Kvinner som ynskjer sjølvbestemt abort kan ta kontakt med poliklinikken utan tilvising.

Fann du det du leita etter?