HELSENORGE

Poliklinikk barn og ungdom Kristiansund

Poliklinikken tek imot barn og unge fra 0 til 18 år. Pasientane kan kome med mange ulike sjukdommar og medisinske problemstillingar for utgreiing, undersøking og behandling. Poliklinikken driv også rettleiing og undervising, noko som er spesielt viktig for personar med kroniske tilstandar.

Fann du det du leita etter?