HELSENORGE

Sengepost barn og ungdom Ålesund

Sengepost for barn og ungdom er delt i to einingar, barn 1 og barn 2. Vi har til saman 20 sengeplassar og ei rehabiliteringseining. Her behandlar vi alle medisinske sjukdomar og plager, og utfører kirurgi som krev innlegging for barn i alderen frå 3 månader til 18 år.  

Fann du det du leita etter?