HELSENORGE

Dagkirurgi Ålesund

Dagkirurgisk seksjon gir eit heilskapleg tilbod til dagpasientar som møter opp på operasjonsdagen, får utført eit inngrep og er på overvakinga før ein reiser heim same dag. Vi gjennomfører også operasjonar på pasientar som får tilbod om overnatting på sjukehotellet eller er innlagde ved ei avdeling.

Fann du det du leita etter?