HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk Ålesund

Til medisinsk poliklinikk kjem pasientar som treng utgreiing og behandling av hjartesjukdommar, lungesjukdommar, mage- tarmsjukdommar, infeksjonssjukdommar, blodsjukdommar, endokrinologiske sjukdommar (diabetes og hormonsjukdommer) og alderdoms- og slagsjukdommar. Vi tek imot pasientar som blir tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og frå andre avdelingar ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?