HELSENORGE

Nevrologisk poliklinikk Ålesund

Nevrologisk poliklinikk tar imot nytilviste pasientar fra primærhelsetenesta med nevrologiske problemstillingar til utgreiing, vurdering og behandling.
I tillegg vert mange pasientar følgd opp med kontrollar.

Fann du det du leita etter?