HELSENORGE

Hjartemedisinsk poliklinikk Ålesund

Hjartemedisinsk poliklinikk tar i mot pasientar som blir tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og frå avdelingane ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?