HELSENORGE

Poliklinikk for lungesjukdommar Ålesund

Til poliklinikk for lungesjukdommar kjem pasientar som treng utgreiing og behandling som kan gjerast utan døgnopphald. Vi tar imot pasientar som blir tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og andre avdelingar ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?