HELSENORGE

Medisinsk avdeling post 1 Ålesund

Til medisin 1 kjem pasientar som blir innlagt for utredning og behandling  av lungesjukdommar og hjartesjukdommar.

Fann du det du leita etter?