HELSENORGE

Medisinsk avdeling post 2 Ålesund

Til medisin 2 kjem pasientar som har nyresjukdommar, infeksjonssjukdommar, mage-tarmsjukdommar og hormonsjukdommar.

Fann du det du leita etter?