HELSENORGE

Medisinsk avdeling post 5 Ålesund

Til medisin 5 kjem pasientar som har sjukdom innan slag/geriatri.

Fann du det du leita etter?