HELSENORGE

Overgrepsmottaket Ålesund

Vi hjelper ungdom og vaksne som har blitt utsett for seksuelle overgrep, forsøk på seksuelle overgrep, eller vald i nære relasjonar. Mottaket tar imot pasientar frå alle kommunane på Sunnmøre. Overgrepsmottaket er eit samarbeid mellom Ålesund kommune og Helse Møre og Romsdal. 

Fann du det du leita etter?