HELSENORGE

Palliativt team for barn og ungdom

Barnepalliativt team gir råd, rettleiing og støtte til både pasientar, familiar og helsepersonell. Teamet kan hjelpe familiar uavhengig av om barnet eller ungdommen er innlagt på sjukehuset. Vårt mål er å bidra til at barn og ungdom med livsbegrensande eller livstruande tilstandar skal få så bra livskvalitet som mogleg.

Fann du det du leita etter?