Smertepoliklinikk Ålesund

Vi tar imot smertepasientar til individuelle konsultasjonar og samtalar i tillegg til tverrfaglege vurderingar med lege, fysioterapeut og sjukepleiar. Behandlinga blir starta her, og etter kvart tar kommunehelsetjenesta over.

Les meir om Smertepoliklinikk Ålesund

Smertepoliklinikk Ålesund

Tilbodet ved smertepoliklinikken i Ålesund består av:

 • Legekonsultasjonar
 • Rettleiing av fysioterapeut
 • Støttesamtalar med sjukepleiar
 • Tverrfagleg vurdering av smertetilstand av lege, psykolog, fysioterapeut og sjukepleiar
 • Smertemeistringskurs for personar med langvarig/kronisk smerte
 • Drop-in trening med fysioterapeut med mindfulness og avspenning

Tilvising til smertepoliklinikken

Tilvising bør kome frå fastlege. I dei tilfella der spesialisthelsetenesta sender tilvising, skal kopi av tilvisinga sendast til fastlegen. Pasienten bør vere ferdig medisinsk utgreia og ha fylt 18 år.


Underliggande organisk sjukdom kan vere ei delforklaring til smertetilstanden, men ein organisk diagnose er likevel svært sjeldan den einaste forklaringa på pasienten sine smerter. Derfor er det viktig at tilvisinga inneheld opplysingar som skildrar både medisinske, psykologiske og sosiale forhold.

Tilvisinga må gi ei tydeleg skildring av pasienten sitt problem. Resultat frå medisinske utgreiingar og tidlegare behandlingar skal skildrast på eit relevant detaljnivå. Ved omfattande sjukehistorie kan ein legge ved ein kopi av journalen, men dette kan ikkje erstatte ein gjennomtenkt tilvisingstekst. Spesielt ber vi om at opplysingar om pågåande medikamentell behandling (kortsiktig og langsiktig) er oppdatert og evaluert.

Ei utfyllande og poengtert tilvising er det beste middelet for å gi pasienten korrekt prioritet.

Meir spesifikt bør tilvisinga innehalde opplysingar om:

 • Tidlegare og aktuelle livsbelastningar
 • Psykososiale forhold, nettverk, omsorgsoppgåver
 • Arbeidsforhold/sjukmelding/trygdestatus
 • Angst/depresjon/verstefallstenking
 • Skildring av smertetilstanden - karakter, lokalisasjon og varigheit
 • Funksjonsnivå
 • Tidlegare og pågåande medikamentell behandling og effekt av denne
 • Tidlegare eller pågåande rusadferd
 • Pasienten si eiga forståing og motivasjon for å bli tilvist til smertepoliklinikken

Du må gjerne ta kontakt med oss dersom du ønsker meir informasjon om tilvising, eller om du ønsker å avklare spørsmål før du sender tilvising.


Rettleiarar og retningsliner

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi held til i høgblokka, 1 etasje. Gå inn til høgre for resepsjonen i hovudvestibylen.
Besøkstider
måndag - fredag 08.00 - 15.30
Telefon
70 10 50 24
måndag - fredag
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks 1600

6026 Ålesund

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?