HELSENORGE

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk omfattar fagområda radiologi, nukleærmedisin, medisinsk biokjemi, transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi og patologi.

Klinikksjef er Per Erik Tødenes.

Nyheiter

Fann du det du leita etter?