Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk omfattar fagområda radiologi, nukleærmedisin, medisinsk biokjemi, transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi og patologi.

Klinikksjef er Svanhild Tranvåg.

Les meir om Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk

Vi utfører røntgenundersøkingar og nukleærmedisinske undersøkingar, prøvetaking, tapping og produksjon av blodprodukt, analysering av pasientprøver innan fagområda medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Klinikk for diagnostikk har tett kontakt med klinikarane og er ein viktig del av kjerneverksemda i føretaket.

Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, og vi gjer vårt beste for å vere ein god og påliteleg samarbeidspartnar for brukarane våre. Vi arbeider aktivt med å forbetre kvalitetssystemet vårt, halde personalet fagleg oppdatert og til ei kvar tid ha moderne utstyr.

Organisering

Klinikken består av fem avdelingar som er organiserte på tvers av sjukehus. Kvar avdeling er leia av ein avdelingssjef.

Klinikkråd
Klinikksjef, avdelingssjefane, controller, personalrådgivar

Samarbeidsråd
Klinikksjef, avdelingssjefane, føretakstillitsvalte, klinikkverneomboda

Kvalitetsråd
Klinikksjef, avdelingssjefane, klinikkverneomboda, kvalitetsrådgivar

Kontaktinformasjon

Klinikksjef Svanhild Tranvåg                                                                              
svanhild.tranvag@helse-mr.no 

Avdelingssjef radiologi Ålesund og Volda Inge Lode           
inge.lode@helse-mr.no

Avdelingssjef radiologi Molde og Kristiansund Odd Arne Haram        
odd.arne.haram@helse-mr.no
 
Avdelingssjef patologi Bjørn Westre                                                 
bjorn.westre@helse-mr.no
 
Avdelingssjef medisinsk biokjemi Brit Valaas Viddal                             
brit.valaas.viddal@helse-mr.no 

Avdelingssjef medisinsk mikrobiologi Einar Nilsen                       
einar.nilsen@helse-mr.no

Kvalitetsrådgivar Ann-Helen Aakernes                                                             
ann.helen.aakernes@helse-mr.no

IT-konsulent Kjell Magne Sunde                                                                    
kjell.magne.sunde@helse-mr.no

IT-konsulent Per Inge Holmeide                                                                    
per.inge.holmeide@helse-mr.no
 
Sentral strålevernkoordinator Jenni-Mari Dimmen                                     
jenni-mari.dimmen@helse-mr.no

NOKLUS laboratoriekonsulent Steinar Holmeset                                   
steinar.holmeset@helse-mr.no

NOKLUS laboratoriekonsulent Mona Torvik                                     
mona.beate.torvik@helse-mr.no

NOKLUS spesialist Lutz Schwettmann                                                        
lutz.schwettmann@helse-mr.no

Kontakt

Klinikkleiinga

Klinikksjef Svanhild Tranvåg
svanhild.tranvag@helse-mr.no

Avdelingssjef radiologi Ålesund og Volda, Inge Lode
inge.lode@helse-mr.no

Avdelingssjef radiologi Molde og Kristiansund, Odd Arne Haram
odd.arne.haram@helse-mr.no 

Avdelingssjef patologi, Bjørn Westre
bjorn.westre@helse-mr.no

Avdelingssjef medisinsk biokjemi, Brit Valaas Viddal
brit.valaas.viddal@helse-mr.no

Avdelingssjef medisinsk mikrobiologi, Einar Nilsen
einar.nilsen@helse-mr.no
     
Ann-Helen Aakernes, Kvalitetsrådgivar
ann.helen.aakernes@helse-mr.no

Kjell Magne Sunde, IT-konsulent
kjell.magne.sunde@helse-mr.no

Per Inge Holmeide, IT-konsulent
per.inge.holmeide@helse-mr.no

Jenni-Mari Dimmen, Sentral strålevernkoordinator                        
jenni-mari.dimmen@helse-mr.no
 
Steinar Holmeset, NOKLUS laboratorierkonsulent
steinar.holmeset@helse-mr.no

Mona Torvik, NOKLUS laboratorierkonsulent
mona.beate.torvik@helse-mr.no

Lutz Schwettmann, NOKLUS spesialist
lutz.schwettmann@helse-mr.no

Noklus

Nyheiter

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.