HELSENORGE

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk omfattar fagområda radiologi, nukleærmedisin, medisinsk biokjemi og blodbank, medisinsk mikrobiologi og patologi.

Klinikksjef er Per Erik Tødenes.

Nyheiter

Fann du det du leita etter?