HELSENORGE

Blodbanken Volda

Blodbanken i Volda har om lag 900 tappingar i året, fordelt på ca. 500 aktive blodgivarar. Vi treng 50-60 nye blodgivarar kvart år. Blod og blodprodukt vert nytta ved operasjonar, til medisinske pasientar og som beredskapslager i tilfelle det oppstår ulykker.

Fann du det du leita etter?