Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelinga utfører laboratorieundersøkingar innan medisinsk mikrobiologi for sjukehusa og primærhelsetenesta i Møre og Romsdal. Avdelinga har seksjonar i Molde og Ålesund.
Les meir om Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelinga jobbar tett opp mot klinikarane, og er ein viktig del av kjerneverksemda i arbeidet med  å stille diagnose og rådgiving med tanke på pasientbehandling. 

Avdelinga utfører:

  • Laboratorieanalyser for diagnostikk av infeksjonssjukdom
  • Screening for bærerskap av resistente mikrober
  • Tolking av analysesvar og rådgiving om vidare utredning/behandling av infeksjonssjukdom.
  • Innsamling av epidemiologiske data til nasjonale og internasjonale overvåkningssytem.
  • Utdanning av legar innan medisinsk mikrobiologi, undervisning av medisinstudentar, bioingeniørstudentar, sjukepleiestudentar og helsesekretærar.
  • Deltaking i nasjonale og internasjonal forskingsprosjekt.

      

Tenestene våre

 

Kontaktinformasjon

Telefon
71 12 21 10 ( Molde) 70 10 50 74 (Ålesund)
Besøksadresser og praktisk informasjon

Kontakt medisinsk mikrobiologi seksjon Molde

Telefon: 71 12 21 10
Fax: 71 12 21 11

Telefontider

Måndag - fredag 08:00 - 16:00
Laurdag 07:30 - 15:00
Søndag 09:00 - 11:00

Måndag - fredag frå kl. 16:00 - 24:00 og laurdag - søndag frå kl. 08:00 - 24:00, kontakt lege via sentralbord i Molde/Kristiansund 71 12 00 00

E-post

mikromolde@helse-mr.no

Postadresse

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde
Molde Sjukehus
6407 Molde

Seksjonsleiar

Marie Aslaksen Røed 71 12 21 10

Fagområde

Bakteriologi: 71 12 21 13
Urin: 71 12 21 14
Fæces/TBC: 71 12 21 18
PCR: 71 12 21 19
Infeksjonsimmunologi: 71 12 21 28
Preanalyse: 71 12 21 10

Kontakt medisinsk mikrobiologi seksjon Ålesund

Telefon: 70 10 50 74
Fax: 70 14 34 03

Telefontider

Måndag - fredag 07:30 - 16:00
Laurdag 07:30 - 15:00
Søndag 09:00 - 11:00

Måndag - fredag frå kl. 16:00 - 24:00 og laurdag - søndag kl. 08:00 - 24:00, kontakt lege via sentralbord i Molde/Kristiansund 71 12 00 00

E-post

mikroalesund@helse-mr.no

Postadresse

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Ålesund
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund

Seksjonsleiar

Siri Davidsen Bekken 70 10 50 74

Fagområde

Bakteriologi: 70 10 50 73
Infeksjonsimmunologi: 70 10 50 72
Preanalyse: 70 10 50 74

Legeressurser i avdelinga

Avdelingssjef/overlege

Einar Nilsen 71 12 21 36

Overleger

Fabian Åhrberg 71 12 21 39

Eivor Johanne Nordstrand Jacobsen 71 12 21 35

Erik Otte 71 12 21 37

Leger i spesialisering (LIS)

Anne Mari Syltesæter 71 12 21 37

Marit Hauge 71 12 21 15

Fann du det du leita etter?