Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelinga utfører laboratorieundersøkingar innan medisinsk mikrobiologi for sjukehusa og primærhelsetenesta i Møre og Romsdal. Avdelinga har seksjonar i Molde og Ålesund.
Les meir om Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelinga jobbar tett opp mot klinikarane, og er ein viktig del av kjerneverksemda i arbeidet med  å stille diagnose og rådgiving med tanke på pasientbehandling. 

Avdelinga utfører:

  • Laboratorieanalyser for diagnostikk av infeksjonssjukdom
  • Screening for bærerskap av resistente mikrober
  • Tolking av analysesvar og rådgiving om vidare utredning/behandling av infeksjonssjukdom.
  • Innsamling av epidemiologiske data til nasjonale og internasjonale overvåkningssytem.
  • Utdanning av legar innan medisinsk mikrobiologi, undervisning av medisinstudentar, bioingeniørstudentar, sjukepleiestudentar og helsesekretærar.
  • Deltaking i nasjonale og internasjonal forskingsprosjekt. 

 

Tenestene våre

Kontaktinformasjon

Telefon
71 12 21 10 ( Molde) 70 10 50 74 (Ålesund)
Besøksadresser og praktisk informasjon

Kontakt medisinsk mikrobiologi seksjon Molde

Telefon: 71 12 21 10
Fax: 71 12 21 11

Telefontider

Måndag - fredag 08:00 - 16:00
Laurdag 07:30 - 15:00
Søndag 09:00 - 11:00

Måndag - fredag frå kl. 16:00 - 24:00 og laurdag - søndag frå kl. 08:00 - 24:00, kontakt lege via sentralbord i Molde/Kristiansund 71 12 00 00

E-post

mikromolde@helse-mr.no

Postadresse

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde
Molde Sjukehus
6407 Molde

Seksjonsleiar

Signe Linda Håseth 71 12 21 10

Fagområde

Bakteriologi: 71 12 21 13
Urin: 71 12 21 14
Fæces/TBC: 71 12 21 18
PCR: 71 12 21 19
Serologi/Virologi: 71 12 21 28

Kontakt medisinsk mikrobiologi seksjon Ålesund

Telefon: 70 10 50 74
Fax: 70 14 34 03

Telefontider

Måndag - fredag 07:30 - 16:00
Laurdag 07:30 - 15:00
Søndag 09:00 - 11:00

Måndag - fredag frå kl. 16:00 - 24:00 og laurdag - søndag kl. 08:00 - 24:00, kontakt lege via sentralbord i Molde/Kristiansund 71 12 00 00

E-post

mikroalesund@helse-mr.no

Postadresse

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Ålesund
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund

Seksjonsleiar

Siri Davidsen Bekken 70 10 50 74

Fagområde

Bakteriologi: 70 10 50 73
Serologi/Virologi: 70 10 50 72
Preanalyse: 70 10 50 73

Legeressurser i avdelinga

Avdelingssjef/overlege

Einar Nilsen 71 12 21 36

Konstituerte Overleger

Fabian Åhrberg 71 12 21 37

Eivor Johanne Nordstrand Jacobsen 71 12 21 35

Leger i spesialisering (LIS)

Martin Peder Landstad Kvalshaug 71 12 21 39

Kristine Berg Karlsrud 71 12 21 15

Kontakt medisinsk mikrobiologi seksjon Molde

Telefon: 71 12 21 10
Fax: 71 12 21 11

Telefontider

Måndag - fredag 08:00 - 16:00
Laurdag 07:30 - 15:00
Søndag 09:00 - 11:00

Måndag - fredag frå kl. 16:00 - 24:00 og laurdag - søndag frå kl. 08:00 - 24:00, kontakt lege via sentralbord i Molde/Kristiansund 71 12 00 00

E-post

mikromolde@helse-mr.no

Postadresse

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde
Molde Sjukehus
6407 Molde

Seksjonsleiar

Signe Linda Håseth 71 12 21 10

Fagområde

Bakteriologi: 71 12 21 13
Urin: 71 12 21 14
Fæces/TBC: 71 12 21 18
PCR: 71 12 21 19
Serologi/Virologi: 71 12 21 28

Kontakt medisinsk mikrobiologi seksjon Ålesund

Telefon: 70 10 50 74
Fax: 70 14 34 03

Telefontider

Måndag - fredag 07:30 - 16:00
Laurdag 07:30 - 15:00
Søndag 09:00 - 11:00

Måndag - fredag frå kl. 16:00 - 24:00 og laurdag - søndag kl. 08:00 - 24:00, kontakt lege via sentralbord i Molde/Kristiansund 71 12 00 00

E-post

mikroalesund@helse-mr.no

Postadresse

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Ålesund
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund

Seksjonsleiar

Siri Davidsen Bekken 70 10 50 74

Fagområde

Bakteriologi: 70 10 50 73
Serologi/Virologi: 70 10 50 72
Preanalyse: 70 10 50 73

Legeressurser i avdelinga

Avdelingssjef/overlege

Einar Nilsen 71 12 21 36

Konstituerte Overleger

Fabian Åhrberg 71 12 21 37

Eivor Johanne Nordstrand Jacobsen 71 12 21 35

Leger i spesialisering (LIS)

Martin Peder Landstad Kvalshaug 71 12 21 39

Kristine Berg Karlsrud 71 12 21 15

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.