Avdeling for patologi

Patologi er lære om sjuklege endringar i kroppen. I det ligg læra om sjukdommens årsak, utvikling og verknad på funksjonar (fysiologi) og struktur (anatomi). Avdelinga utfører diagnostikk av sjukdommar ved analyse av celle- og vevsprøver.

Les meir om Avdeling for patologi

Avdeling for patologi

Avdeling for patologi dekker tilbodet for patologitenester i Møre og Romsdal. Avdelinga har to seksjonar, i Molde og Ålesund.

Avdelingssjef er Bjørn Westre.

Les meir om våre tenester

 

Kontakt

Ta direkte kontakt med seksjonane, sjå under underliggande einingar.

Patologi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-patologi/avdeling-for-patologi-seksjon-moldePatologi MoldeSeksjonen utfører laboratorieundersøkinger for sjukehusa og primærhelsetenesta i Nordmøre og Romsdal.Laboratoriet utfører diagnostikk ved analyse av celleprøver og vevsprøver. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk. I brukarhandboka f...
Patologi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-patologi/avdeling-for-patologi-seksjon-alesundPatologi ÅlesundLaboratoriet utfører diagnostikk ved analyse av celle- og vevsprøver. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk. Patologi er læra om sjukelege endringar i kroppen. I det ligg læra om sjukdomen sin årsak, utvikling og verknad på funksjona...