HELSENORGE

Avdeling for patologi

Patologi er lære om sjuklege endringar i kroppen. I det ligg læra om sjukdommens årsak, utvikling og verknad på funksjonar (fysiologi) og struktur (anatomi). Avdelinga utfører diagnostikk av sjukdommar ved analyse av celle- og vevsprøver. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk.

Fann du det du leita etter?