Avdeling for patologi

Patologi er lære om sjuklege endringar i kroppen. I det ligg læra om sjukdommens årsak, utvikling og verknad på funksjonar (fysiologi) og struktur (anatomi). Avdelinga utfører diagnostikk av sjukdommar ved analyse av celle- og vevsprøver.

Les meir om Avdeling for patologi

Avdeling for patologi

Avdeling for patologi dekker tilbodet for patologitenester i Møre og Romsdal. Avdelinga har to seksjonar, i Molde og Ålesund.

Avdelingssjef er Bjørn Westre.

Les meir om våre tenester

 

Kontaktinformasjon

Ta direkte kontakt med seksjonane, sjå under underliggande einingar.

Patologi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-patologi/patologi-moldePatologi MoldeSeksjonen utfører laboratorieundersøkinger for sjukehusa og primærhelsetenesta i Nordmøre og Romsdal.Laboratoriet utfører diagnostikk ved analyse av celleprøver og vevsprøver. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk. I brukarhandboka f...
Patologi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-patologi/patologi-alesundPatologi ÅlesundLaboratoriet utfører diagnostikk ved analyse av celle- og vevsprøver. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk. Patologi er læra om sjukelege endringar i kroppen. I det ligg læra om sjukdomen sin årsak, utvikling og verknad på funksjona...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.