Prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar

Prøvetakingsutstyr sendast ut gratis under føresetnad av at det brukast berre til prøvetaking/sending av prøvemateriale til Avdeling for patologi.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.