HELSENORGE

Noklus

Noklus arbeider med kvalitetssikring av laboratorieundersøkelser i primær- og spesialisthelsetenesta. Hovudkontoret ligg i Bergen (Haraldsplass diakonale sjukehus), medan laboratoriekonsulentar (bioingeniørar) og legespesialistar er tilknytta dei lokale helseforetaka.
Noklus har samarbeidsavtale med dei fire regionale helseforetaka. I Helse Møre og Romsdal har Noklus tre laboratorierådgivarar og ein laboratoriespesialist tilsett.

Fann du det du leita etter?