Aure rehabiliteringssenter

Aure Rehabiliteringssenter er en del av den spesialiserte rehabiliteringstjenesten i Helse Møre og Romsdal HF, sammen med Fysikalsk Medisinsk sengepost i Ålesund og Mork rehabiliteringssenter. Vi gir et individuelt tilpasset tilbud til personer med komplekse og sammensette funksjonsvansker. Rehabiliteringstilbudet bygger på en tverrfaglig samhandling med pasienten, pårørende og omgivelsene.
Les meir om Aure rehabiliteringssenter

Aure rehabiliteringssenter

Aure rehabiliteringssenter
Aure rehabiliteringssenter

Vi tilbyr opphold til pasienter med:
• Progredierende nevrologiske lidelser, som f. eks. Parkinson, nevropati og MS
• Hjerneslag - tidlig fase og senfase
• Andre ervervede hjerneskader - senfase
• Kompleks ortopedi
• Komplekst sykdomsbilde/ multisyke
• Sammensatte muskel- og skjelettlidelser

Vi tilbyr ulike opphold:
• Primærrehabilitering
• Senrehabilitering
• Vurderingsopphold
• Parkinsonprogram
• Arbeidsrettet rehabilitering


Primærrehabilitering

For personer som kommer direkte fra sykehus, og som har behov for spesialisert tverrfaglig rehabilitering. Dette er ett individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud for de som har redusert funksjonsnivå og/eller allmenntilstand etter langvarig sykehusopphold eller akutt oppstått sykdom. Det kan bli aktuelt med ambulant virksomhet i samarbeid med kommunehelsetjenesten, for tilrettelegging og forberedelse til hjemkomst.


Senrehabilitering

Aktuelt for de som kommer hjemmefra, der behandlingstilbud i kommunen ikke strekker til eller er fraværende. Dette er ett individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud for personer som har redusert funksjonsnivå og/eller allmenntilstand som en følgetilstand etter gjennomgått alvorlig sykdom eller har en progredierende lidelse.


Vurderingsopphold

Vurderingsopphold er et individuelt ukesopphold. Det blir utført kartlegging ved tverrfaglig team og behandling individuelt og i gruppe. Det vurderes om personen kan nyttiggjøre seg spesialisert rehabilitering, og hvis det er formålstjenlig, forlenges oppholdet, evt. får tilbud om å komme tilbake innen kort tid.


Parkinsonprogram

Dette er for personer med Parkinson sykdom eller parkinsonisme, og består av et treukers primæropphold og et toukers oppfølgingsopphold etter ca. 6 måneder. Deltakerne får bl.a. individuell LSVT Big og/eller PWR-trening, gruppetrening, bassengtrening, temaundervisninger, gruppesamlinger og turdager ute. Vi legger inn trening på aktuelle utfordrende delaktiviteter for den enkelte, f.eks. snu seg i seng, reise/sette seg fra stol, ta det første steget ved gange, ta på seg jakke eller kneppe knapper.


Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er et treukers tilbud til personer med muskel/skjelett- og sammensatte lidelser, som har vært sykemeldte i max. 6 mnd, eller som står i fare for å bli sykemeldt. Vi tar også inn de som har vært sykemeldt lenger enn 6 mnd, under forutsetning av at målet er at de skal komme seg ut i arbeidslivet igjen. Tilbudet er gruppebasert, men individuelt tilrettelagt. Rehabiliteringen innebærer en tverrfaglig kartlegging, med fokus på de ulike faktorene som har innvirkning på helse, hjemmesituasjon og deltakelse i arbeidsliv m.m. Funksjonsvurdering, behandling individuelt og i gruppe, bassengtrening, temaundervisninger, samtaler og turdager er også en del av rehabiliteringsoppholdet. Det kan bli aktuelt med ambulant virksomhet i samarbeid med kommunehelsetjenesten og NAV.

De som har oppfølgingsplan fra NAV oppfordres til å ta med seg denne.


Slik blir du henvist til Aure rehabiliteringssenter

Spesialistlege ved sykehus eller fastlege må sende elektronisk henvisning til:

Helse Møre og Romsdal
Fysikalsk medisinsk rehabiliteringsavdeling
Ålesund sykehus
Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Det må presiseres i henvisningen at pasienten søkes til Aure rehabiliteringssenter. I henvisningen må det opplyses om følgende:
• Hvilket type opphold det søkes på.
• Aktuelle funksjonsvansker og diagnose.
• Hva som er prøvd av tidligere behandling, og hva som er nåværende behandling/oppfølging
• Mål for oppholdet.
• Det bør sendes ved Individuell Plan, eller evt. rapport fra andre faggrupper som pasienten mottar tilbud fra, f.eks. hjemmebasert omsorg, psykisk helse, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped.


Praktisk informasjon ved opphold


Pårørende
Pårørende kan komme på besøk. Det er mulighet for overnatting ved senteret for en kortere periode, samt kjøp av mat. Dette etter nærmere avtale.


Internett/Wifi
Pasienter og besøkende kan bruke gratis trådløst internett. Se etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.
Når du åpner nettleseren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer en uke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får da tilsendt ett passord på SMS.  


Permisjon
Permisjon på kveldstid og i helgene kan avtales når det er ønskelig. Det er viktig at du alltid sier fra til personalet når du forlater huset.
Reiseutgifter i forbindelse med permisjoner må pasienten dekke selv.


Reise og tilkomst
Ved inn- og utskriving dekker Pasientreiser den rimeligste reisemåten. Ved reise med offentlig transport eller skyss av pårørende, kan det søkes om refusjon av reiseutgifter på nett, eller så har vår resepsjonist skjema i papirform. Husk å ta vare på kvitteringer.
Informasjon om Pasientreiser finner du på helsenorge.no


Buss
Det er daglige bussruter fra Kristiansund og Trondheim. Bussen stopper i sentrum, ca. 3 km fra Aure rehabiliteringssenter. Drosje bestilles fra Aure taxi : 991 16 690


Fly
Kvernberget lufthavn i Kristiansund er nærmeste flyplass. Derfra blir det buss og drosje til Aure.


Utstyrsliste
Utstyr pasienten selv må medbringe til oppholdet:
- Medisiner til eget bruk, for hele oppholdet
- Toalettsaker
- Turklær til all slags vær
- Treningsklær
- Sko til inne- og utendørsbruk
- Badetøy
- PC og mobiltelefon om ønskelig

NB: Vennligst unngå all bruk av parfyme og andre produkter med sterk lukt, da andre ved senteret kan reagere på dette. Dette gjelder også pårørende.


Vask av klær
Det er felles vaskerom ved senteret, som alle pasienter kan benytte seg av. Personalet er behjelpelig med vask av klær om nødvendig. Vi tar ikke ansvar for klær som blir ødelagte eller kommer bort i vask. Det kan være nyttig å merke klærne sine før ankomst.


Verdisaker
Vi oppfordrer til å ikke ta med store verdier til rehabiliteringssenteret. Vi har safe som kan benyttes ved behov.

Kontaktinformasjon

Telefon
71 21 72 00
E-post
Postadresse

Aure rehabiliteringssenter

Bergsvegen 38

6697 Aure

Aure rehabiliteringssenter
Besøksadresse
Aure rehabiliteringssenter(Kart)
6690 Aure
Telefon
71 21 72 00
E-post

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Rehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, Aurehttps://helse-mr.no/behandlinger/rehabilitering-tidlegrehabilitering-etter-erverva-hjerneskade-aureRehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, AureRRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade

Fann du det du leita etter?