HELSENORGE

Aure rehabiliteringssenter

Aure Rehabiliteringssenter er ein av 3 seksjonar i den spesialiserte rehabiliteringstenesta i Møre og Romsdal. Vi har ein 5 døgnspost til pasientar med parkinson, gruppeopphald for arbeidsretta rehabilitering og vurderingsopphald med fokus på muskel-/skjelett og nevrologiske tilstandar. Vi legg vekt på aktivitetar som fremmar fysisk og mental helse, og har flott natur i nærområdet, og svømmebasseng som blir brukt aktivt i rehabiliteringa. 

Fann du det du leita etter?