HELSENORGE

Aure rehabiliteringssenter

Aure rehabiliteringssenter er ein 5-døgnspost, og har følgeleg drift frå måndag til fredag (stengt på helg). Vi har gruppeopphald innan arbeidsretta rehabilitering, samt til personar med Parkinsons sjukdom/parkinsonisme og Multippel Sklerose. Vi har òg vurderingsopphald for personar med muskel-/skjelettproblematikk og nevrologiske tilstander. 
Fann du det du leita etter?