Aure rehabiliteringssenter

Aure Rehabiliteringssenter er en del av den spesialiserte rehabiliteringstjenesten i Helse Møre og Romsdal HF, sammen med Fysikalsk Medisinsk sengepost i Ålesund og Mork rehabiliteringssenter. Vi gir et individuelt tilpasset tilbud til personer med komplekse og sammensette funksjonsvansker. Rehabiliteringstilbudet bygger på en tverrfaglig samhandling med pasienten, pårørende og omgivelsene.
Fann du det du leita etter?