HELSENORGE

Seineffektpoliklinikken

Etter avslutta kreftbehandling er forventninga frå både pasientar og pårørande ofte at helsa skal bli som før, men slik er det ikkje for alle. Mange pasientar opplev plagsomme seineffektar etter kreftsjukdom/behandling og i nokre tilfelle oppstår dei mange år etter avslutta kreftbehandling. 

Fann du det du leita etter?