HELSENORGE

Pusterommet Ålesund

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling.  Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft. Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.  Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Fann du det du leita etter?