HELSENORGE

Pusterommet Kristiansund

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling.  Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft. Her får du tilbod om individuell oppfølging med fysioterapeut, deltaking i ulike gruppetimar og moglegheit til å gjennomføre eigentrening. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon. 

Fann du det du leita etter?