HELSENORGE

Revmatologisk poliklinikk

På revmatologisk poliklinikk får pasientar utgreiing og behandling for revmatiske sjukdommar. Poliklinikken i Ålesund har fylkesdekkande tilbod. I tillegg har vi poliklinikk i Kristiansund to dagar kvar månad, der pasientar med mest behov for oppfølging og lengst reiseveg til Ålesund blir prioriterte.  

FHI: Personar med alvorleg svekka immunforsvar bør ta oppfriskingsdose (4. dose) 

Geir Bukholm, assisterande direktør ved Folkehelseinstituttet, meiner det er bekymringsfullt at sjølv om det er meir enn 75.000 brukarar av immunsupprimerende legemiddel i Noreg er det berre om lag 6000 av personane med alvorleg svekt immunforsvar og behov for oppfriskningsdose så langt har fått det. Han oppfordrar personar med alvorleg svekte immunforsvar til å kontakte vaksinasjonstilbodet i kommunen for å få tilbodet om oppfriskningsdose.


Fann du det du leita etter?