HELSENORGE

Revmatologisk sengepost

Revmatologisk sengepost har 2 sengeplassar ved ortopedisk sengepost. 

Årsaker til innlegging kan vere samansette problemstillingar, med omfattande utgreiing, vurdering og oppfølging. Sengeposten har eit fylkesdekkande tilbod innan revmatologi. 

FHI: Personar med alvorleg svekka immunforsvar bør ta oppfriskingsdose (4. dose) 

Geir Bukholm, assisterande direktør ved Folkehelseinstituttet, meiner det er bekymringsfullt at sjølv om det er meir enn 75.000 brukarar av immunsupprimerende legemiddel i Noreg er det berre om lag 6000 av personane med alvorleg svekt immunforsvar og behov for oppfriskningsdose så langt har fått det. Han oppfordrar personar med alvorleg svekte immunforsvar til å kontakte vaksinasjonstilbodet i kommunen for å få tilbodet om oppfriskningsdose.


Fann du det du leita etter?