Helsenorge

Revmatologisk sengepost

Revmatologisk sengepost er samlokalisert med sengepost for fysikalsk medisin og rehabilitering, som har totalt 16 senger der 14 er knytt til rehabilitering og to til revmatologi. Årsaker til innlegging kan vere samansette problemstillingar, med omfattande utgreiing, vurdering og oppfølging. Sengeposten har eit fylkesdekkande tilbod innan revmatologi. 

Fann du det du leita etter?