HELSENORGE

Kliniske støttefunksjonar Ålesund

Vi tilbyr ergoterapi og fysioterapi til inneliggande og polikliniske pasientar ved dei fleste somatiske avdelingane ved sjukehuset. Vi samarbeidar tett med dei ulike yrkesgruppene ved avdelingane.  Vi har også utlån av hjelpmidlar mens du er på sjukhuset.

Fann du det du leita etter?