Klinikk for prehospitale tenester

Klinikk for prehospitale tenester har ansvar for bilar og båtar i ambulansetenesta, AMK, luftambulansen og pasientreiser i Møre og Romsdal. Ved behov for akutt medisinsk hjelp - ring 113!

Les meir om Klinikk for prehospitale tenester

Klinikk for prehospitale tenester

Bil- og båtambulansar frå 33 stasjonar betener innbyggjarane i det  vidstrakte  Møre og Romsdal, med fjord og fjell, frå hav til innland. Vi har døgnvakt ved alle stasjonane.

 Ambulansebilar med døgnberedskap er 41, i tillegg kjem 1 ambulansebil i drift deler av døgnet samt at klinikken har 13 reservebilar. Det er også 5 ambulansebåtar med døgnberedskap. Totalt disponerer klinikken 64 ambulansar.

 

I 2015 utførte tenesten 35 840 ambulanseoppdrag og kjørte 2 321 740 km.

 

Klinikken har mellom 350 og 400 ansatte til einkvar tid i turnus. Tenesta har også 24 lærlingar.

 

Avdelingsledelsen består av :

Avdelingssjef: Knut Erik Skogheim tlf. 72 82 17 00/ 951 90 921, e-post: Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no

Ass.avdelingssjef:  Geir Grimstad, tlf. 72 82 16 20/901 48989, e-post: Geir.Grimstad@helse-mr.no

Fagrådgiver: Tore Paulsen, tlf. 900 85 217, e-post: Tore.Paulsen@helse-mr.no

Administrasjonskonsulent: Lena U. Raknes, tlf. 72 82 16 10, e-post: Lena.Ugelvik.Raknes.@helse-mr.no

 

Kontaktinformasjon

AMKhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tenester/amkAMK

Fann du det du leita etter?