HELSENORGE

AMK

(Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)

Via nødtelefon 113 tar vi imot hastemeldingar ved akutt sjukdom og skade, i tillegg koordinerer vi ambulansetenesta.

Fann du det du leita etter?