HELSENORGE

Akutt psykisk helse Ålesund

Vi tek imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem, og som treng døgnopphald. Vi tilbyr i hovudsak tenester til innbygjarar i Sunnmørskommunane. Hovudoppgåva vår er å ta hand om pasientane som kjem inn, og raskt vurdere situasjonen dei er i. Vi har plikt til å gi strakshjelp. Det vil sei at nesten alle pasientar som vert lagde inn i psykiatrisk avdeling, kjem innom oss før dei eventuelt blir overflytta til andre seksjonar.

Fann du det du leita etter?