Akutt psykisk helse Ålesund

Vi tek imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem, og som treng døgnopphald. Vi tilbyr i hovudsak tenester til innbygjarar i Sunnmørskommunane. Hovudoppgåva vår er å ta hand om pasientane som kjem inn, og raskt vurdere situasjonen dei er i. Vi har plikt til å gi strakshjelp. Det vil sei at nesten alle pasientar som vert lagde inn i psykiatrisk avdeling, kjem innom oss før dei eventuelt blir overflytta til andre seksjonar.

Les meir om Akutt psykisk helse Ålesund

Akutt psykisk helse Ålesund

Dette er ein av dei fem sjukehusseksjonane i avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre.

Utgreiing og behandling

Seksjonen si hovudoppgåve er å ta hand om pasienten, og raskt vurdere situasjonen ho/han er i. Ein spesialist i psykiatri gjer ei diagnostisk vurdering og bestemmer behandlingsplanen i samarbeid med pasienten, andre behandlarar og miljøpersonell, og eventuelt innsøkjande instans. Mottaksseksjonen har ein seksjonsleiar, to teamleiarar, ein overlege, ein assistentlege, ein turnuslge, miljøpersonell og andre behandlarar.

Diagnosar

Vi handterer psykiske lidingar som til dømes:

 • angstlidingar
 • stemningslidingar
 • psykosar
 • personlegdomsforstyrringar
 • posttraumatiske stresslidingar
 • spiseforstyrringar
 • rusproblem
 • speleavhengigheit
 • krisereaksjonar
 • tilpassingsforstyrringar

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Mottakseksjonen finn du i 1. etasje, inngang A i psykiatribygget. Dette bygget ligg vest for hovudsjukehuset.
Telefon
70 10 65 60 eller 70 10 50 00 . Forløpskoordinator pakkeforløp 71 16 73 00
E-post
Postadresse

Mottaksseksjonen psykisk helsevern
Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus
6026  ÅLESUND

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstider ved mottaksseksjonen

​Måndag - fredag kl 18:00 - 20:00

Laurdag og søndag kl 14:00 - 15:00 og 18:00 - 20:00

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Røyking

​Ålesund sjukehus er røykfritt, men mottaksseksjonen har eige røykerom for pasientar.

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Fann du det du leita etter?