HELSENORGE

Akutt psykisk helse Hjelset

Vår hovudoppgåve er å ta hand om pasientane som kjem inn, og raskt vurdere situasjonen dei er i. Mottaksseksjonen har plikt til å gi strakshjelp. Det vil sei at nesten alle pasientar som vert innlagd i psykiatrisk avdeling, kjem innom denne seksjonen før dei eventuelt blir overflytta til andre seksjonar.
Akutt psykisk helse har 12 døgnplassar, med akutt hjelp for vaksne over 18 år i Nordmøre og Romsdal som treng akutt døgnbehandling.

Fann du det du leita etter?