HELSENORGE

Døgnseksjonen PHBU

Vi har 10 sengeplassar delt på 8 plassar for akutt hjelp og 2 intermediære plassar. Sengeposten er eit tilbod for heile Møre og Romsdal. Aldersgruppa er 12 – 18 år, men det hender også at innleggingar av yngre barn og unge kan vere naudsynt. Vi har ei familieleilegheit som kan nyttast når foreldre/pårørande bør vere med.

Fann du det du leita etter?