HELSENORGE

Familieeininga psykisk helsevern barn og ungdom

Familieeininga er eit fylkesdekkjande tilbod for psykisk helsevern som tek imot to familiar samtidig til eit opphald på tre veker. Familiane bur i kvar si leiligheit ved Knausensenteret i Molde og reiser heim i helgane. Vi har samtalerom, skule, barnehage og kontor i hovudbygninga.

Fann du det du leita etter?