HELSENORGE

Pakkeforløp

2018 vil «Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge» bli implementert i Norge. Man ønsker å tilrettelegge for mer lik utredning for alle barn og ungdom i Norge og redusere uønsket variasjon i tilbudene.

Implementering av pakkeforløp er noe både vår avdeling og våre samarbeidspartnere må være forberedt på. I høst 2017 planlegges det regionale implementerings-konferanser fra Helsedirektoratet.

Vi håper å treffe mange av dere på slike implementeringsmøter. Se mer informasjon på helsedirektoratet.no