Avrusing TSB Ålesund

Vi tar imot pasienter med rusmiddelproblem over 18 år. I spesielle tilfeller, og i tett sammarbeid med barnevern, kan vi ta imot pasienter under 18 år. Vi tilbyr både planlagte og rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Lengde på planlagt behandling hos oss skal vere individuelt tilrettelagt, men vanleg behandlingstid er 1 – 4 veker.

Les meir om Avrusing TSB Ålesund

Avrusing TSB Ålesund

Innlegging skjer frivillig etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-12. Vi tar også imot innleggingar uten eget samtykke etter Helse og Omsorgstjenesteloven § 10-2,10-3 og 10-4
Seksjonen har låste dører og du får gå turer ut i følge med personal.  Det er avgrensa adgang til besøk og vi oppfordrar deg til å levere inn mobiltelefonen under innlegginga. Vi ønskar å skjerma deg fra impulsar fra omgivelsane i den første fasen, og at du i denne fasen bare har kontakt med dine nærmaste pårørande. Vi kan tilby deg bruk av telefonen vår.


Personalet vårt består blant annet av sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, barnevernpedagogar og leger. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Resepsjonen ved hovudinngangen.
Besøkstider
måndag - sundag kl 17:00 -19:00. Ta kontakt med oss før besøk.
Telefon
70 10 50 00 . Forløpskoordinator pakkeforløp 91 33 23 55
Sentralbord Ålesund sjukehus
E-post
Postadresse
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund
Ålesund behandlingssenter
Besøksadresse
Ålesund behandlingssenter(Kart)
Vestmoa 27
Telefon
70 10 50 00

Slik kjem du deg til Ålesund behandlingssenter

 Ålesund behandlingssenter ligg ca 5 minutts gange nordvest for bussterminalen på Moa. Gå mot Spjelkavik kyrkje.

ÅlesundBS_Nyefarger.jpg 

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid ved seksjon for avrusing

​Besøkstid er alle dager mellom kl 17:00 -19:00. Anmoder om at man tar kontakt med seksjonen og avklarer før besøk.

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Abstinensbehandlinghttps://helse-mr.no/behandlinger/abstinensbehandlingAbstinensbehandlingAAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandling
Avrusinghttps://helse-mr.no/behandlinger/avrusingAvrusingARusavhengighetRusavhengighetRusavhengighetRusavhengighet
Avrusing frå alkoholhttps://helse-mr.no/behandlinger/avrusing-fra-alkoholAvrusing frå alkoholAAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkohol
Avrusing frå benzodiazepinerhttps://helse-mr.no/behandlinger/avrusing-fra-benzodiazepinerAvrusing frå benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Avrusing frå opioiderhttps://helse-mr.no/behandlinger/avrusing-fra-opioiderAvrusing frå opioiderAAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioider

Fann du det du leita etter?