HELSENORGE

Avrusing TSB Ålesund

Vi tar imot pasienter med rusmiddelproblem over 18 år. I spesielle tilfeller, og i tett sammarbeid med barnevern, kan vi ta imot pasienter under 18 år. Vi tilbyr både planlagte og rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Lengde på planlagt behandling hos oss skal vere individuelt tilrettelagt, men vanleg behandlingstid er 1 – 4 veker.

Fann du det du leita etter?