HELSENORGE

DPS Ålesund ambulante tenester akutt og ACT

Seksjonen har to team, Akutt heimebehandlingsteam (AHT) og Assertive Communitiy Treatment (ACT)

Fann du det du leita etter?