DPS døgnseksjon Kristiansund

DPS døgnseksjon Kristiansund gir eit høgt spesialisert behandlingstilbod med tilrettelagt utgreiing/diagnostisering og behandling på spesialistnivå, innafor eit breitt spekter av psykiske lidingar, samt rehabilitering.
2 overlegar i psykiatri begge med klinisk retta doktorgrad, 2 LIS (lækjarar i spesialisering), 1 kst. psykologspesialist og 1 psykolog i spesialisering utgjer behandlarteamet saman med ei tverrfagleg gruppe helsepersonell i seksjonen. 

Les meir om DPS døgnseksjon Kristiansund

DPS døgnseksjon Kristiansund

DPS døgnseksjon Kristiansund

Helse Møre og Romsdal HF, har i alt fem distriktspsykiatriske sentra (DPS) der eitt ligg i Kristiansund. DPS Kristiansund består av ein DPS almennpsykiatrisk poliklinikk og eit DPS døgntilbod. som samarbeider nært. DPS Kristiansund tilbyr primært tenester til innbyggjarar i Nordmørskommunane Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Halsa, Surnadal, Rindal, Aure og Smøla. Men sidan det er fritt val av behandlingsstad har vi også gitt behandlingstilbod til dømes til innbyggjarar i Molde, Fræna, Vestnes og Rauma. Vi har 18 døgnplassar og av desse er 2 brukarstyrte plassar.

Behandling

Behandlingstilbodet er tverrfagleg, individuelt tilpassa og heilskapleg lagt opp med mellom anna individuell psykoterapi, medikamentell behandling, ECT behandling, traumebehandling, kognitiv terapi, eksponeringstrening eller samtalar/rådgiving.  Det er tilbod om støttesamtale/fokussamtale spesielt på ettermiddag og kveld. Støttesamtalen er konsentrert om «her og no» og er løysingsorientert.
Brukarmedverknad er sentralt gjennom behandlingsopphaldet. Det vert spesielt fokusert på strukturert miljøterapi, samtalegruppe, kreativ gruppe, psykoedukasjon, metakognitiv terapi. Fysisk aktivitet som del av behandlingstilbodet og sosial eksponering: Turgruppe, trimgruppe, bevegelsesgruppe og klatring (under vegleiing av aktivitør, ergoterapeut og sjukepleiar) kan gi erfaringar som bidreg til auka mestringskjensle og sosial tilknyting/felleskap. Fysisk aktivitet fremmer god helse ved blant anna å gi meir energi og overskudd. Samstundes kan fysisk aktivitet redusere stress, angst og depressive symptom og bidra til betre sjølvbilde og søvnkvalitet

Bilde av døgnseksjonen

Eit av våre pasientrom. Romma er og utstyrt med eige bad og wc. 

 Eit av våre pasientrom. Romma er og utstyrt med eige bad og wc.

Familierom 

Seksjonen har to barneansvarlege for barn som pårørande. Vi har innreidd eit eige besøksrom

som er tilrettelagt for barnefamiliar. Her er det leikekrok, ei hyggeleg sittegruppe og minikjøkken.

Familierom 

Bilde av kjøkken og spisestove
 

Kjøkken og spisestove.

 

Innlegging ved døgeininga skjer etter søknad eller tilvising frå:

  • Fastlege
  • Psykiatritenesta der du bur
  • Psykiatriske poliklinikkar i Helse Møre og Romsdal
  • Sjukehusseksjonar i Helse Møre og Romsdal
  • Ambulante akutteam i Helse Møre og Romsdal. Det er eit eige ambulant akutteam knytt til DPS Kristiansund. Dei har ope frå kl 8:00 - 21:30. Utanom opningstida til Ambulant Akutteam, kan du ringe rettleiingstelefonen hos DPS Kristiansund døgnseksjonen 948 78 470.

Kontaktinformasjon

Besøkstider
måndag - sundag 16:00 til 20:00
Telefon
71 21 75 30 - Forløpskoordinator pakkeforløp 71 21 75 00
Ekspedisjonen
E-post
Postadresse

DPS Kristiansund Døgnseksjon

Nordalsveien 37

6516 Kristiansund

Nordlandet i Kristiansund
Besøksadresse
Norddalsveien 37(Kart)
Norddalsveien 37, 6516 Kristiansund
Telefon
71 21 75 30

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Fann du det du leita etter?