HELSENORGE

DPS døgnseksjon Kristiansund

DPS døgnseksjon Kristiansund gir eit høgt spesialisert behandlingstilbod med tilrettelagt utgreiing/diagnostisering og behandling på spesialistnivå, innafor eit breitt spekter av psykiske lidingar, samt rehabilitering.
2 overlegar i psykiatri begge med klinisk retta doktorgrad, 2 LIS (lækjarar i spesialisering), 1 kst. psykologspesialist og 1 psykolog i spesialisering utgjer behandlarteamet saman med ei tverrfagleg gruppe helsepersonell i seksjonen. 

Fann du det du leita etter?